Brainstorming

Skupinová metoda, nazývaná také jako mozková bouře, je zaměřená na generování nápadů na dané téma, známá od  roku 1939. Je založena na skupinovém výkonu. Je využívána  v managementu, podnikání, při hledání optimálních postupů,  také  v prognostice.

Zásady  brainstormingu:

  • vždy  mluví  jen  jeden
  • žádné hodnocení -  nekomentovat
  • podpora uvolněné atmosféry
  • nekritizovat
  • podpořit  kvantitu  nápadů
  • vše  zapisovat
  • výběr nejlepších  nápadů