Ekologické formy dopravy otevírají cestu k udržitelné nákladní přepravě

Otázky životního prostředí a udržitelnosti v současnosti nabývají na důležitosti. Ve snaze o snížení negativního dopadu dopravy na planetu se stává klíčovým hráčem logistické odvětví. Jedním z hlavních aspektů této transformace je přechod k ekologickým formám dopravy. Alternativní pohony nabízejí inovativní a udržitelná řešení, která mohou snížit emise skleníkových plynů a zároveň optimalizovat náklady na nákladní přepravu.

Podle aktuálních dat ze zprávy Evropské asociace výrobců aut z ledna 2023 podíl vozidel na alternativní pohon v nákladní dopravě v České republice i v Evropě postupně roste, přestože stále tvoří jen malou část trhu. Elektrická a vodíková vozidla společně s vozy poháněnými zemním plynem tvořily zhruba 3 % českého trhu.[1] Růst podílu alternativních pohonů se však dá vnímat jako pozitivní signál pro budoucnost ekologicky šetrné logistiky v Evropě.

Dosažení konečného cíle v podobě udržitelné a nízkoemisní logistiky, která minimalizuje negativní dopad na životní prostředí, je v tuto chvíli stále hudbou budoucnosti. K naplnění tohoto cíle je nezbytné nejen vybrat vhodný alternativní pohon, ale také investovat do výzkumu a vývoje, infrastruktury a regulačních opatření, která podporují ekologickou transformaci logistického odvětví.

Budování důvěry i infrastruktury

Nejdále pokročila implementace elektricky poháněných vozidel, stále ale nejde o masově rozšířený trend. „Vedle investice do nabíjecí infrastruktury a dostatečného rezervovaného příkonu bude jedním z hlavních faktorů energetika a její stabilita. Není jisté, zda to může stávající síť zvládnout. Není jasné, kdo vybuduje rychlonabíjecí stanice na páteřních komunikacích, kolik bude stát kilowatthodina a jestli vůbec budou dostupná vozidla,“ komentuje Jiří Chlup, Domestic Road Network Director, Raben Logistics Czech.

Klíčovými faktory pro úspěšný přechod k ekologickým formám dopravy je zohlednění specifických potřeb logistického odvětví a vyvážení výhod a omezení jednotlivých pohonů. „Důvěru v tuto technologii jako celek a jednotlivé značky je třeba vybudovat. Než se firmy rozhodnou pro alternativní formu pohonu, je prvním krokem dlouhodobé testování a také dostupnost kvalitních služeb a infrastruktury,“ dodává Jiří Chlup.

Vhodnost jednotlivých ekologických pohonů závisí na specifických požadavcích logistického odvětví. Elektrické pohony jsou ideální pro krátké vzdálenosti a městskou distribuci. Vodíkové palivové články se mohou hodit pro střední a delší trasy. Další možnosti pro snižování emisí v rámci nákladní přepravy pak představují zemní plyn a biopaliva.

Udržitelnost i v provozu budov

Význam zelených řešení se však neomezuje pouze na vozidla a nákladní dopravu. Pro dosažení komplexní udržitelnosti je nezbytné uplatňovat ekologické principy i v jiných oblastech logistiky, jako jsou provoz skladovacích budov a infrastruktury.

Důležitými aspekty pro dosažení udržitelnosti v této oblasti jsou efektivní využití energie, minimalizace odpadu a používání obnovitelných zdrojů energie. Ekologickou stopu skladovacích budov může výrazně snížit instalace solárních panelů, využívání energeticky úsporných osvětlovacích systémů a moderních řídicích technologií.

Efektivnější plánování díky technologiím

Udržitelnost logistiky je neoddělitelně spojena také s efektivní infrastrukturou. „Moderní technologie nám umožňují optimalizovat trasy, minimalizovat zbytečné kilometry a zlepšovat plánování dodávek, a tím pomáhají snižovat uhlíkovou stopu v našem každodenním provozu. Inteligentní úložné systémy a automatizace nám navíc pomáhají zefektivnit využívání dostupných zdrojů,“ říká Michaela Dražanová, ředitelka segmentu Fresh Logistics Raben v České republice a na Slovensku. Zejména v oblasti logistiky čerstvých potravinářských produktů, která je rychloobrátkovou dopravou, se denně řeší otázka udržování správné teploty zabraňující tepelným ztrátám a optimálního využití nákladových a skladovacích kapacit.

Zelené řešení v logistice zahrnuje také principy oběhového hospodářství. Recyklace obalů a materiálů, minimalizace odpadu a opětovné využívání surovin – to jsou kroky směrem k udržitelné budoucnosti. Logistická odvětví mohou hrát klíčovou roli v podpoře oběhového hospodářství tím, že optimalizují způsoby, jakými se zboží přepravuje, skladuje a distribuuje.

Druhy ekologických pohonů a jejich vhodnost pro nákladní logistiku:

Elektrické pohony

Elektrická vozidla (EV) jsou jednou z nejznámějších a nejrozšířenějších forem ekologické dopravy. Pro nákladní přepravu existují elektrické nákladní vozy a dodávky, které jsou schopny plnit požadavky na kratší vzdálenosti. Výhodou elektrických pohonů ve srovnání s tradičními spalovacími motory jsou nulové místní emise a nižší provozní náklady. Výzvou pro jejich používání na delších trasách a pro rychlé doručování však mohou být omezená dojezdová vzdálenost a dlouhé dobíjení baterií.

Za zmínku stojí, že v Polsku podepsaly Raben Group, IKEA Industry a Volvo Trucks dohodu o spolupráci na nákladní dopravě s nulovými emisemi. Raben na Slovensku navíc nedávno provedl testy elektrického kamionu, který se pro místní distribuci ukázal jako více než dostatečný, zejména ve spojení s nočním nabíjením.

Vodíkové palivové články

Vodíková technologie nabízí potenciál řešit problémy spojené s dojezdovou vzdáleností a rychlým tankováním. Vodíkové palivové články umožňují vytváření elektřiny pomocí reakce mezi vodíkem a kyslíkem, což eliminuje emise na místě provozu. Vodíková nákladní vozidla nabízejí delší dojezdovou vzdálenost a rychlejší tankování než vozidla elektrická, ale výzvu stále představuje infrastruktura pro výrobu, skladování a distribuci vodíku.

Zemní plyn (CNG/LNG)

Zemní plyn je pro nákladní přepravu další ekologickou variantou. Stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG) jsou čistší alternativy k tradičním palivům. Tyto pohony produkují nižší emise oxidu uhličitého a místních emisí než dieselové motory. Navíc je zemní plyn relativně dostupný a infrastruktura pro jeho tankování se postupně rozšiřuje.

Biodiesel a bioplyn

Další možnost nabízí pro nákladní přepravu biodiesel vyrobený z obnovitelných zdrojů, jako jsou rostlinné oleje nebo tuky. Toto biopalivo může být směšováno s tradičním dieselovým palivem a snižovat tak emise. Bioplyn, vytvářený z organického odpadu, je zase používán jako alternativní palivo pro vozidla s přizpůsobenými motory.[1] Zdroj: Průzkum Asociace evropských výrobců aut (ACEA) Vehicles in use, Europe 2023, (dostupné zde)