Welfare state

Termín použil ve své zprávě z roku 1942 W. H. Beverige k označení minimálního sociálního zabezpečení. Alternativní označení anglického termínu welfare state (sociální stát) je např. stát blahobytu či stát veřejných sociálních služeb, méně často stát sociálního zabezpečení, stát sociálních práv, avšak žádný z uvedených termínů se plošně neujal. Žádný z nich se ale všeobecně neujal. Ojediněle se objevují i termíny či sociální kapitalismus.

-lz-