Iniciativa SBTi potvrdila klimatické cíle společnosti Deceuninck

Po důkladné analýze schválila iniciativa The Science Based Targets (SBTi) cíle, které si v oblasti snižování emisí skleníkových plynů stanovila společnost Deceuninck. Potvrdila tak, že plán je v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu.

Hodnocení SBTi

V roce 2022 předložila společnost Deceuninck iniciativě SBTi své cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. V září 2023 bylo hodnocení dokončeno. SBTi oficiálně potvrdila, že krátkodobé i dlouhodobé cíle společnosti Deceuninck splňují kritéria uhlíkové neutrality. Klimatické cíle společnosti jsou zároveň v souladu s kampaní Business Ambition for 1.5°C, která usiluje o snížení globálního oteplování.

Bruno Humblet (generální ředitel společnosti Deceuninck): „Na výsledek jsme skutečně hrdí. Díky vlastním recyklačním zařízením jsme už léta průkopníky v našem odvětví. Hodnocení SBTi potvrzuje, že podnikáme správné kroky, abychom minimalizovali dopad na klima. Naše cíle jsou ambiciózní, nicméně toto nezávislé a vědecké hodnocení nám dává jistotu, že je společně naplníme." 

Ověřené cíle společnosti Deceuninck

  • Krátkodobé cíle: společnost Deceuninck se zavazuje snížit do roku 2030 absolutní emise skleníkových plynů v oblasti 1 a 2 o 60 % oproti roku 2021. Zároveň ve stejném časovém horizontu zredukuje emise skleníkových plynů v oblasti 3 o 51,6 % na tunu produkce.
  • Celkovým cílem je dosažení uhlíkové neutrality: společnost Deceuninck si stanovila, že do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů v oblastech 1, 2 i 3.

Oblast 1 zahrnuje přímé emise z činnosti společnosti Deceuninck po celém světě. Oblast 2 hodnotí nákup energie, v případě společnosti Deceuninck především elektřiny. Deceuninck proto implementuje několik projektů, které podporují přechod na obnovitelné zdroje energie, urychlení elektrifikace a zvýšení energetické účinnosti. Oblast 3 pokrývá emise vznikající v celém hodnotovém řetězci. Aby Deceuninck mohl tento cíl naplnit, úzce spolupracuje se svými dodavateli. Motivuje je, aby se zavázali snižovat emise uhlíku. Kromě toho společnosti Deceuninck zintenzivňuje používání recyklovaného PVC ve svých výrobcích.

O iniciativě Science Based Targets

Iniciativa Science Based Targets (SBTi) je celosvětový orgán, který umožňuje podnikům stanovovat ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí tak, aby byly v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu. Iniciativa vznikla ve spolupráci CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World-Wide Fund for Nature (WWF). Cílem je do roku 2030 snížit emise vyprodukované podniky na celém světě na polovinu a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Iniciativa nezávisle posuzuje a potvrzuje cíle jednotlivých společností.