Zadavatel

Může  být obec či  kraj a volbami pověření zastupitelé.  Zadavatel je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území - nese hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Zadavatelé služby platí, zřizují, zadávají, organizují a dělají na ně výběrová řízení. Mají legitimní moc vzešlou z demokratických voleb. Rozhodováním o návrzích vzešlých z procesu KPSS, dávají komplexně  procesu KPSS politickou legitimitu. Cílem zadavatelů je nakoupit občanům potřebné služby co nejkvalitnější a co nejlevněji. Levně  nakoupí pokud dobře znají standardy kvality sociálních služeb, zdroje svého regionu, sociodemografickou studii, statistiky, atd. Nejdůležitější úkol zadavatelů je zadávat „politickou zakázku“ - aktivně vytvářet a podporovat příznivou atmosféru k realizaci komunitního plánování. Zadavatel   by měl najmout  a  zmocnit externího  poradce agenturu), který  bude více finanční manažer, než-li zřizovatel sociálních služeb. 

Odpovědnost  zadavatele je  možné   rozčlenit  následovně:

  • vytváří příležitosti pro dlouhodobé  zapojování a spolupráci občanů
  • je aktivní v rozšiřování  řady metod řízení a plánování sociálních služeb  a jejich  koordinace s ostatními veřejnými službami
  • podporuje spoluúčast  občanů na rozhodovacím procesu o sociálních službách
  • zveřejňuje  od prvopočátku srozumitelnou a dostupnou formou všechny podstatné  informace o procesu i výsledcích KP
  • respektuje při  svém rozhodování o sociálních službách cíle a priority  stanovené v komunitním  plánu
  • stanoví jasná pravidla financování  sociálních služeb, které odpovídají  prioritám  komunitního  plánu.