Zálohové platby

Platby příjemcům na začátku realizace projektu, což má vyvolat zvýšení schopnosti žadatelů z  neziskového sektoru spolufinancovat své projekty.