Vyšplhá se cena autoškoly na padesát tisíc?

Od ledna začne platit zákon, který umožňuje řídit motorová vozidla od 17 let. Podle předběžných průzkumů tuto možnost využije zhruba třetina sedmnáctiletých, což může být až třicet tisíc zájemců nad běžný stav. Jedním z důvodů takového zájmu je rostoucí cena za kurzy autoškol – jestliže ještě v roce 2020 byly ceny za kurz pro řidičský průkaz skupiny B pod hranicí 10 000 Kč, dnes je řidičák o více než polovinu dražší, přičemž ceny v Praze a jiných velkých městech mohou u běžných kurzů přesahovat 20 000 Kč a u rychlokurzů i 30 000 Kč.

Co je příčinou tohoto nárůstu? Dílem inflace – vzrostly ceny práce, vozidel, pohonných hmot, prostor i náhradních dílů. Trh se sice uklidnil a mohlo by se zdát, že s ohledem na další očekávaný pokles inflace by ceny autoškol již dále stoupat neměly. Bohužel, opak je pravdou.

Kapacita na hraně, zájem stoupá

Kapacita autoškol i zkušebních komisařů je v Česku dlouhodobě na hraně. Učitelů autoškol, bez ohledu na kvalitu, je žalostně málo, a výhled do budoucnosti zlepšení neslibuje. Nejhorší situace je podle provozovatelů autoškol v Praze, na Plzeňsku a na Ostravsku, ale nedostatek řidičů se projevuje doslova v každém městě. Navýšit kapacitu je doslova nemožné a může za to i legislativa, která limitovala zájemce o toto povolání zbytečným požadavkem odborného technického vzdělání. Ten sice padl, ale to nic nemění na tom, že jedna generace učitelů autoškol de facto chybí.

Zájem naopak dramaticky stoupá – ke zmíněným sedmnáctiletým se přidávají populačně silné ročníky, které zájem o autoškoly zvýší oproti minulým letům už samy o sobě, podle statistik až o 10 tisíc v roce 2024 (viz tabulka Počet nově narozených dětí). A pak jsou tu cizinci, jejichž počet v Česku v důsledku ruské agrese i dalších migračních vlivů stoupl velmi významně – podle Českého statistického úřadu se počet cizinců v ČR skokově zvýšil v roce 2022 (viz tabulka Počet cizinců). Velká část z nich jsou mladí, kteří řidičské oprávnění nemají a ženy, které je sice mají, ale chtějí se v novém prostředí aklimatizovat a mají zájem o kondiční jízdy. A stále ještě autoškoly nezvládly odbavit všechny čekatele, kteří autoškolu nemohli absolvovat vzhledem k pandemickým restrikcím.

Služby autoškol jsou dlouhodobě podhodnocené

Problémem je i postavení autoškol v Česku, kde výuka, respektive praktický výcvik je často brán pouze jako formální legalizace, bez ohledu na kvalitu výuky. Nejčastějším kritériem volby je rychlost a nízká cena. Z toho pramení fakt, že české autoškoly jsou v evropském srovnání jedny z nejlevnějších. Například v Německu vyjde řidičský průkaz minimálně na 36 000 korun, v průměru ale přesáhne padesátitisícovou hranici, dražší jsou řidičáky v Rakousku i na Slovensku (viz tabulka Průměrné ceny řidičského průkazu). Růst ceny kurzů v autoškole je proto nevyhnutelný, v příštím roce s největší pravděpodobností i v menších městech překoná hranici 30 000 Kč, v Praze to může být až o polovinu více.

A bohužel, očekávat se dá i další propad kvality výuky. Což může být bomba tikající na českých silnicích. Řešení pro ty, kteří chápou autoškolu ne jako investici do řidičáku, ale jako cestu k řidičským schopnostem a zkušenostem, přesto existuje. Je jím výběr stabilní a kvalitní autoškoly. Rozhodně neplatí, že malá autoškola rovná se špatná. Nicméně malá autoškola, a že jich v Česku je většina, se hůře vyrovnává s provozními a technickými problémy, případně se zdravotními problémy učitelů.

Myslet na budoucnost se vyplatí

Asociace Autoškol ČR se na možný problém dívá zatím s klidem. „V současnosti nedisponujeme žádnými konkrétními výstupy, které by predikovaly zájem mladých řidičů o skupinu B s možností realizace od sedmnácti let. Byli jsme hlavním iniciátorem v návrhu i přípravách a máme k dispozici data ze sousedních zemí. Například v Německu, které bylo jedním ze států, kde jsme se inspirovali, využívá tuto možnost zhruba 20 % žadatelů o řidičská oprávnění. Lze tedy předpokládat, že v ČR k žádnému dramatickému nárustu zájmu o řidičská oprávnění nedojde. Pokud ano, bude to obdobné jako v okolních státech,“ komentuje novou legislativu Martin Aujezdský, člen výkonné rady Asociace autoškol České republiky. Je ovšem otázkou, zda oněch 20 % české autoškoly, které jsou kapacitně na hraně, dokáží zvládnout. A pokud ano, tak jestli to bude bez propadu kvality výuky a růstu ceny.

Ten i Martin Aujezdský připouští: „Cenotvorbu kurzů autoškol určuje především trh sám. Vytvářet tedy cenové prognózy nemá úplně význam. To, že ceny porostou i v příštím roce však lze předpokládat. Jakou rychlostí a jakým směrem ukáže čas. Mohlo by se jednat řádově spíše o jednotky až desítky procent. Růst ovlivňuje spousty faktorů, obecně lze říci, že ve větších městech, kde je větší kupní síla, může být růst cen vyšší než v menších regionech.“

Autoškola, respektive řidičský průkaz, je investice na celý život a o život také může jít. Proto až budete vybírat, neměla by rozhodovat cena a délka kurzu, jak tomu většinou je. Zajímejte se kvalitu výuky, o historii a renomé autoškoly, všímejte si hodnocení těch, kteří ji již absolvovali, chtějte garance. Silná autoškola by vám při objednávce kurzu dnes měla garantovat cenu v celé lhůtě nástupu do kurzu – a ta může být až rok. Navíc je tu ještě jedna možnost, jak si současné ceny udržet i pro celý příští rok: Voucher na kurz autoškoly může být přece skvělý dárek narozeninám nebo pod stromeček!

Zdroj: Komunikační agentura Seteva