Barbie mění hru aneb Budoucnost udržitelných hraček

Barbie, slavná panenka a ikona mezi hračkami, se chce stát předním průkopníkem v oblasti udržitelných hraček. Jak mohou hračky ovlivnit budoucnost naší planety, a co Barbie přináší do tohoto zeleného hnutí?

Hračky jsou nedílnou součástí dětství, ale bohužel často končí na skládce, což představuje značnou ekologickou zátěž. A i když to není vždy případ Barbie, tato ikonická panenka se nyní chce stát symbolem inovací v oblasti udržitelných hraček. V roce 2022 představila řadu panenek, které mají udržitelná povolání a jsou vyrobeny z recyklovaného plastu. Jedna z těchto panenek, Barbie - Inženýrka obnovitelných technologií, přináší důležitou zprávu o potřebě snižovat používání fosilních paliv. I když se objevily některé kontroverze ohledně použití "recyklovaného plastu" při výrobě Barbie panenek, společnost Mattel aktivně pracuje na zvyšování udržitelnosti a vývoji nových produktů s ohledem na životní prostředí.

„Ke zvyšování udržitelnosti hraček pomáhá i Green0meter prostřednictvím své platformy, která měří uhlíkovou stopu produktu hraček, a to podle standardu ISO 14067. Tento inovativní přístup umožňuje získat přesný a důvěryhodný obraz o tom, jaký dopad mají hračky na životní prostředí,“ říká Karel Kotoun, CEO společnosti Green0meter a dodává, že jeho společnost analyzuje celý životní cyklus hračky, zahrnující výrobu, distribuci, používání a konečně i likvidaci.

„Tím umožňuje výrobcům i spotřebitelům vyhodnotit, kolik skleníkových plynů bylo vyprodukováno při výrobě a užívání hračky, což následně pomáhá rozhodovat se pro udržitelnější alternativy a snižovat celkovou uhlíkovou stopu hraček. Green0meter tak přispívá k vytváření trhu pro ekologicky šetrné hračky a motivuje výrobce k vývoji produkčních procesů s nižšími emisemi skleníkových plynů,“ dodává Karel Kotoun.

Barbie jako znak hračkové revoluce

Barbie se tak může stát symbolem této hračkové revoluce směrem k udržitelnosti nejen pomocí svých povolání, ale i jiných cirkulárních způsobů a být tak důkazem, že i kultovní hračky mohou být součástí pozitivní změny. Barbie nám tak ukazuje cestu k lepší budoucnosti pro naši planetu a naše děti.

„Barbie tak není jen panenkou, ale symbolem hračkové revoluce směrem k udržitelnosti. Svými povoláními a dalšími cirkulárními inovacemi ukazuje cestu k lepší budoucnosti nejen pro naši planetu, ale i pro naše děti. Barbie nás inspiruje přemýšlet o tom, jak můžeme udržitelnost začlenit do všech aspektů našeho života, včetně hraček, které formují dětství a budoucí generace,“ říká Karel Kotoun ze společnosti Green0meter.

Nejen panenky se „pustily do udržitelnosti“

Udržitelná revoluce se netýká jen panenek. „Existují také další inovativní nápady, které mohou přispět k zvýšení udržitelnosti hraček. Například vytvoření "Second-hand míst" ve školách, kde by děti mohly vyměňovat své staré hračky, nejenže podporuje udržitelnost, ale také učí děti, že i staré věci mají stále hodnotu,“ vysvětluje Karel Kotoun.

Hračky by mohly mít i "inteligentní design," který by jim umožnil růst s dětmi a nabízet jim dlouhodobou zábavu. To nejen zvyšuje udržitelnost hraček, ale také buduje vztah mezi dítětem a jeho hračkami. Vytvoření digitálního dvojčete hraček by umožnilo uchovávat vzpomínky a příběhy spojené s hračkou v digitálním formátu.

Nechybí ani myšlenka na "Upcycling centra" umístěná v nákupních centrech nebo knihovnách, kam by děti mohly přinášet své staré hračky a zúčastňovat se zábavných workshopů, během kterých by byly hračky opraveny a proměněny v nové kousky. A co teprve průmyslový program zpětného odběru, který by sbíral hračky, opravoval je a znovu je využíval, což by snížilo produkci nových plastových produktů a prodloužilo trvanlivost hraček.