Brownfield

Území,  česky také „hnědé pole“, jehož  předchozí  využívání způsobilo kontaminaci nebo  devastaci,  které  omezuje  jeho  další  možnosti  nezávadného  využití.  Řešením  je  revitalizace  či  rekonstrukce,  pokud  se  jedná o  nemovitosti,  aby  mohl být efektivně využíván.

Definice dle CzechInvestu: „Pojmem „brownfield“ rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná; nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace; vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity