Závěť

Závěť je jednostranný právní úkon fyzické osoby tzv. mortis causa, tedy pro případ smrti. Sám zůstavitele o své vůli ustanovuje budoucí dědice, na které přejdou jeho smrtí jeho práva a závazky. Pořízení pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek. Dříve také poslední vůle, testament či kšaft.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-