Zpracovatel

Je spíše pomocným termínem  pro osoby, které jsou pověřené dílčím zpracovatelským  úkolem (např. zpracovatel analýz).