Zřeknutí se dědického práva

Nový občanský zákoník umožňuje se předem zříci smlouvou se zůstavitelem dědického práva (§ 1484), a to formou veřejné listiny. Zřeknutím se dědického práva, zříkáme se i práva na povinný podíl. Zřeknutím se práva na povinný díl se nezříkáme dědění v dědické posloupnosti (účinnost platí i pro potomky dědice, který se práva na dědictví zříká).

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-