Burza

Prodej cenných papírů, akcií, zprostředkování tohoto prodeje a nákupu oprávněným

subjektům.

Burzy se podle charakteru své činnosti člení:

Peněžní burzy – realizují obchod s cennými papíry, termínované obchody, obchody s peněžními opcemi.

Zbožové burzy – realizují obchod se zbožím.

Podle účelu se burzovní obchody člení na:

Veřejné – přístupné všem subjektům

Neveřejné – přístupné jen registrovaným členům

Soukromé – na kterých se obchody uzavírají jen mezi jednotlivci

Podle termínu dodání se člení na:

Promptní – dodávka je realizována okamžitě po uzavření obchodu

Termínované – realizace dodávky je provedena v dohodnutém termínu

Podle způsobu zajištění jsou obchody:

Zajištěné – s omezením rizika

Nezajištěné – s neomezením rizika

Členění trhu s cennými papíry (představují změnu majitele cenných papírů):

Hluboký trh – rychlé odbavení prodejních a nákupních příkazů nad/pod běžnou transakční cenou

Široký trh – charakteristický realizací velkého obratu obchodů

Pružný trh – realizuje přesun nových příkazů po změně tržní ceny

Tenký trh – bez významnější tržní ceny může být absorbován jen malý objem transakcí