Znáte státní symboly České republiky?

Jsme Češi a většina z nás se cítí jako řádný vlastenec. Víme, však kolik státních symbolů máme a jaké to jsou? Státní symboly vyjadřují oficiální a nezaměnitelné označení naší země. Jsou stvrzeny ústavou České republiky a vycházejí z tradic státu.

Česká republika má celkem 7 státních symbolů. Jejich používání upravuje Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb. a Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.

Státní symboly České republiky

  • Velký státní znak
  • Malý státní znak
  • Státní barvy
  • Státní vlajka
  • Prezidentská standarta
  • Státní pečeť
  • Státní hymna

Velký státní znak

je tvořen štítem se čtyřmi poli, která symbolizují historická území - Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. Autorem je heraldik Jiří Louda. Velký státní znak slouží k vnější reprezentaci státu, označení budov, státních orgánů, úřadů. Jeho originál je v tuto chvíli (r. 2008) ztracen.

Malý státní znak

Malý státní znak ve tvaru šítu znázorňuje dvouocasého stříbrného lva v červeném podkladu se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Užívali ho již Přemyslovci ve 13. století a státním znakem se stal roku 1918. Používá se k označení sídel orgánů, které byly pověřeny výkonem státní moci.

Státní barvy - trikolora

Státní barvy jsou bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí.

Státní vlajka

Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.

Vlajka prezidenta republiky

Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

Státní pečeť

Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“. Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky.

Státní hymna

Státní hymnu tvoří první sloka písně (text a notový záznam )Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla „Kde domov můj“. 

-lz-