Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2024

XVI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2024 proběhne ve dnech 23. až 25. 1. 2024 na výstavišti PVA Expo Praha v hale 4. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 23. a 24. 1. od 8:30 do 16:00 a 25. 1. od 8:30 do 15 hodin.

Veletrh Gaudeamus v Praze je zaměřen na pomaturitní vzdělávání a je významným informačním zdrojem pro studenty středních škol. Návštěvu veletrhu lze doporučit studentům III. i IV. ročníků středních škol. Návštěva studentů III. ročníků může přímo ovlivnit například volbu maturitních předmětů a následně budoucí studium. Pro studenty maturitních ročníků představuje veletrh poslední možnost získat informace o nabídce pomaturitního vzdělávání před uzavřením přihlášek na vysoké školy.

Veletrh Gaudeamus v Praze nabízí informace, které studenti nenajdou na internetu ani na dnech otevřených dveří škol. Mezi unikátní informační kanály veletrhu patří zejména přednášky vystavovatelů a možnost osobního setkání se zástupci, a především studenty jednotlivých škol. Další jedinečnou součástí veletrhu je testovací centrum a poradenský servis, který dokáže studentům pomoci při volbě jejich budoucího studia a vyhledat vhodnou školu, nebo studijní obor dle jejich preferencí.

Návštěvníkům veletrhu bude k dispozici Test studijních typů, který pomůže nerozhodnutým studentům určit jejich studijní typ – Technický, Ekonomicky, Humanitní, Přírodovědný nebo Umělecký. Označení škol, fakult a studijních oborů je plně implementováno napříč webovým portálem Gaudeamus.cz, mobilními aplikacemi Gaudeamus Guide a Advisor i přímo na veletrhu a jeho expozicích. Vyhledávání studijních příležitostí na základě výsledku Testu studijních typů může zvýšit úspěšnost nerozhodných studentů při volbě budoucího studia!

Test si registrovaní studenti mohou udělat online před veletrhem a ušetřit tak čas při samotné návštěvě. Současně bude test k dispozici v Testovacím centru přímo na veletrhu.

Veletrh návštěvníkům nabídne 329 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 7 000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze třinácti zemí světa. Zájemci budou moci vybírat z nabídky studia na vzdělávacích institucích z České republiky, Rakouska, Německa, Irska, Spojených arabských emirátů, Velké Británie, Belgie, Kanady, Dánska, Litvy, Nizozemí, Slovenska a Španělska. Mimo stánků vystavovatelů mohou studenti a pedagogové v rámci veletrhu zdarma navštívit 72 zajímavých přednášek na různá témata.

Pro studenty jsou připraveny tyto doprovodné programy:

 • Přednášky vystavujících škol
 • Testovací centrum
 • Poradenský servis
 • Věda pro život
 • Kariérové poradenství
 • Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

Každý student návštěvou veletrhu získá:

 • Komplexní a aktuální přehled studijních příležitostí.
 • Informace o přijímacím řízení a podmínkách studia.
 • Tištěný a elektronický katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení.
 • Mobilní aplikaci Gaudeamus Guide s rejstříkem studijních programů, fakult a škol.
 • Možnost otestovat se elektronickým testem Studijních typů.
 • Poradenství o studiu v zahraničí.
 • Kariérové poradenství.
 • Poradenství při výběru studijního programu a účast na všech přednáškách.
 • Pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připravena sleva na vstupné, přístup do Testu studijních typů již před veletrhem a Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů.

Návštěvníkům veletrhu budou k dispozici stánky organizací CareerMarket a Vyber správně. Zde studenti získají informace a poradenství týkající se výběru budoucí kariéry a provázání studia na vysoké škole s volbou povolání a uplatněním v praxi. Kvalifikovaní poradci studentům poskytnou poradenství přímo na místě nebo nabídnou další poradenské služby nad rámec veletrhu.

Během druhého dne veletrhu, 24.1. od 14:20 do 15:15 se mohou návštěvníci zdarma zúčastnit živého natáčení podcastu Studovna Rádia Wave. Hosty podcastu budou kariérní poradkyně Helena Lorenc z organizace Buď aktivní a výchovný poradce a vítěz české Global Teacher Prize Roman Göttlicher. Panelovou diskuzi moderuje Aneta Štokrová z pořadu Studovna Radia Wave, který je o vzdělávání, studentském životě a všem, co k němu patří.

Pro lepší orientaci na veletrhu doporučujeme všem návštěvníkům využít mobilní aplikaci GAUDEAMUS GUIDE. Aplikace je k dispozici zdarma pro všechny platformy. Kromě užitečných informací o veletrhu, vystavovatelích a doprovodných programech, aplikace umožňuje vytvořit si seznam oblíbených škol a přednášek, které si přeje student navštívit. V aplikaci Gaudeamus Guide jsou navíc snadno dostupné zakoupené elektronické vstupenky.

Pro všechny pedagogy a výchovné poradce je určena aplikace GAUDEAMUS ADVISOR. Přístup do aplikace si pedagogové mohou vyzvednout v informačním stánku, po odevzdání vyplněné volné vstupenky. Aplikace pomůže výchovným a studijním poradcům při jejich práci se studenty.

Mezi užitečné funkce aplikace patří zejména:

 • Rejstřík studijních programů všech zaměření.
 • Abecední rejstřík škol a vzdělávacích institucí.
 • Rejstřík zahraničních škol z více než čtyřiceti zemí světa.
 • Informační bulletiny o veletrhu.
 • Vyhledávače studijních programů a škol.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národního pedagogického institutu a dalších institucí.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.

Registraci doporučujeme i všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů, mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a přístup do Testu studijních typů již před veletrhem. Na www.gaudeamus.cz je nově otevřený předprodej elektronických vstupenek. Studenti mají možnost si předem zakoupit základní nebo zlevněnou vstupenku a ušetřit tak čas při vstupu na veletrh.

Charakteristika cílové skupiny návštěvníků:

 • Zaregistrovaných je 74 % žen a 26 % mužů.
 • 62 % registrovaných jsou studenti IV. ročníku SŠ, 31 % tvoří studenti III. ročníků SŠ.
 • 49 % registrovaných nyní studuje gymnázium, 44 % střední odbornou školu, 7 % jiný typ školy.
 • Mezi 5 nejvíce žádaných oblastí vzdělávání patří: Ekonomické obory; Biologie, ekologie a životní prostředí; Bezpečnostní obory; Architektura a urbanismus; Psychologie.
 • Většina registrovaných přijede z těchto pěti krajů: Středočeský, Ústecký, Praha, Liberecký, Královéhradecký
 • 56 % registrovaných se během veletrhu chystá navštívit doprovodné přednášky, 63 % plánuje navštívit testovací centrum, poradenský servis nebo využít služeb kariérového poradenství, 18 % registrovaných by rádo navštívilo doprovodný program Věda pro život.

• Na www.gaudeamus.cz bylo k datu vydání tiskové zprávy provedeno 980 Testů studijních typů.

(Zdroj: registrace studentů z www.gaudeamus.cz)

Předběžné výsledky Testu studijních typů:

 • Humanitní typ: 31 %
 • Přírodovědný typ: 22 %
 • Ekonomický typ: 20 %
 • Umělecký typ: 18 %
 • Technický typ: 8 %

(Zdroj: výsledky Testu studijních typů z www.gaudeamus.cz)