Zámek Žďár nad Sázavou nabízí vzdělávací programy pro školy

Zámek a bývalý cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou není jen místem zajímavých prohlídek a kulturních zážitků, ale v jeho areálu probíhají také pestré vzdělávací programy pro žáky všech věkových kategorií. Kreativita, otevřenost, svoboda v tvoření i kritické myšlení mají na žďárském zámku dveře dokořán už téměř 800 let a Zámecká akademie v této tradici pokračuje. Jak jednotlivé programy probíhají, můžete zjistit v rámci dvou lednových Dnů otevřených dveří.

Edukační programy pro školy navazují na tradici vzdělávání spojenou s klášterem od jeho založení

Zámecká akademie navazuje na tradici vzdělávání, která je spojená s klášterem už do jeho založení. Název volně navazuje na šlechtickou akademii, která na zámku fungovala v 18. století a dnes pomáhá návštěvníkům rozvíjet své dovednosti a znalosti díky Muzeu nové generace, mediátorským trasám v areálu, vzdělávacím akcím pro veřejnosti nebo právě pestrým edukačním programům pro školy. Zámecké vzdělávací programy dbají zejména na týmovou spolupráci, podporu kritického myšlení a rozvoj kreativity. Žáci všech věkových kategorií si můžou užít jednu až dvě hodiny plné nových informací, zábavy, a to navíc v autentickém prostředí žďárského zámku. Všechny programy pro mateřské, základní i střední školy sledují cíle stanovené v RVP MŠMT ČR. V úterý 16. ledna 16 - 17 hod. a v pátek 26. ledna 15 – 16 hod. proběhnou Dny otevřených dveří pro učitele a pedagogické pracovníky. Bude možné, nezávazně si prohlédnout programy a jejich aktivity a nahlédnout do prostředí zámku a muzea. Termín ukázek je potřeba předem rezervovat na emailu. 

 

Hravé aktivity pro nejmenší i týmová spolupráce a ověřování informací pro žáky středních škol

Nejmenší děti z mateřských školek budou v rámci programu Kde září hvězdy, který je zhruba na hodinu, povídat o hvězdách na obloze i na zemi a prozkoumají některá zastavení v Muzeu nové generace. Nakonec si nakreslí a rozsvítí vlastní hvězdné nebe. Hvězdy budou prozkoumávat i děti z prvního stupně základní školy, ale už trochu podrobněji. Během programu Odkud je blízko ke hvězdám je prozkoumají jako pomocníky pro měření času, jako tvary opakující se v přírodě i jako symboly, které září v uměleckých dílech. Pozorováním a tvořením odhalí skrytý řád přírody, který je seznámí s dílem slavného architekta J. B. Santiniho. Program probíhá v Muzeu nové generace i v barokním opatství plném symboliky. Pro první stupeň je určen taky program nazvaný Cesta vody. Zážitkovou formou žáky seznámí s koloběhem vody v přírodě a vysvětlí její význam a funkci v krajině a v hospodářství. V rámci 90 minut děti prozkoumají krajinu Žďárských vrchů, užijí si hudební ztvárnění deště, dramatizaci koloběhu vědy a několik fyzikálních pokusů.

Během programu Středověk očima mnicha se žáci druhého stupně základní školy stanou na 90 minut mnichy žďárského kláštera. Ze svého středu zvolí opata a naplánují jeho cestu na generální kapitulu do zahraničí. Dobový kontext raného středověku dětem pomůže vykreslit mozaika informací, které si vyhledají v Muzeu nové generace. Společně si představí klášter jako samostatnou hospodářskou jednotku, jako místo modlitby, ale i vzdělanosti a vědy. Zjistí, jaký byl vztah mnichů k lékařství, umění, cestování nebo architektuře. Jaká pravidla museli mniši dodržovat a jakou osobností měl být opat. Děti pracují samostatně ve skupinách pod vedením zkušeného lektora. Pro nejstarší studenty středních škol je připraven speciální, téměř dvouhodinový program, nazvaný Stabilitas loci – co je stabilita? Stabilitas loci je jedno z pravidel cisterciáckého řádu. Řeholníci a řeholnice skládali sliby chudoby, čistoty a poslušnosti a zavázali se k modlitbě a k práci. Studenti se zamyslí nad tím, co lidi ve 13. století vedlo ke vstupu do církevního řádu. Prozkoumají klášter jako důležité duchovní, hospodářské i společenské centrum doby a ve čtyřech skupinách skrze badatelskou práci ověří důležité informace v Muzeu nové generace. Kromě toho si také navrhnou vlastní organizaci nebo komunitu a pravidla soužití. Měli by se také zamyslet nad tím, jaké normy, ekonomické modely a způsoby řízení fungují i v dnešní době. Své nápady a závěry si nakonec odprezentují.