Praha bude hostit první mistrovství Evropy v debatování

Nejlepší středoškoláci z 20 států se příští týden setkají v Praze, aby soutěžili o titul Mistra Evropy v debatování. Od čtvrtka do soboty se národní reprezentace budou potýkat v argumentačních kláních a přít se o systému voleb do Evropského parlamentu a dalších kontroverzních tématech. Mimořádnou událost svou přítomností podpoří velvyslanci některých účastnických zemí a čeští europoslanci.

V termínu 15.–17. února zaplní chodby i učebny pražského Gymnázia Nad Alejí na dvě stovky žáků středních škol, aby poměřili své dovednosti argumentace a rétoriky a zjistili, kdo je nejlepším debatérem v Evropě. Budou proti sobě nastupovat v debatách o volebním systému či kvalitě vysokoškolského vzdělávání, na které se připravují již dva měsíce, ale také o dalších tématech, která se dozví až na místě a budou si muset vystačit se znalostmi, které už mají. „Témata vybíráme s ohledem na to, aby byla aktuální a zajímavá pro věkovou skupinu účastníků. V letošním roce, kdy do volebních místností zamíří obyvatelé většiny demokratických zemí, se zaměřujeme právě na toto téma. Přestože část účastníků zatím ještě volit nemůže, chceme, aby poznali demokratické procesy a věděli, jak uplatňovat svá občanská práva,“ říká hlavní rozhodčí soutěže Matija Pušnik ze Slovinska.

Česká republika byla vybrána jako hostitelská země členy evropské debatní asociace IDEA. „S organizací podobných akcí máme bohaté zkušenosti. Každoročně pořádáme mezinárodní soutěž Prague Debate Spring a desítky turnajů pro žáky českých základních i středních škol“ komentuje událost Václav Soukup, ředitel Asociace debatních klubů. „To že jsme byli zvoleni jako za pořadatele historicky prvního mistrovství Evropy, je však pro nás velkou ctí,“ dodává.

Akce je kontinentální obdobou mistrovství světa pořádaného již od konce 80. let, kterého se pravidelně účastní i čeští debatéři. Vznikla v reakci na vzrůstající popularitu vzdělávací metody soutěžního debatování v Evropě. Prvního ročníku se zúčastní týmy z 20 zemí od Finska po Řecko a své reprezentace přijdou podpořit i významní politici. Účast přislíbil například britský velvyslanec Matt Field či europoslankyně Markéta Gregorová.

V soutěžní debatě vystupují dva týmy o třech mluvčích, kterým je předloženo společensky kontroverzní téma. Jeden tým ho pomocí svých argumentů obhajuje, zatímco druhý se je snaží vyvrátit. Soutěžní debatování je zájmovou vzdělávací aktivitou, jež rozvíjí kritické myšlení, mediální gramotnost, schopnost argumentace, ale také respekt a toleranci. Znalosti a dovednosti získané účastí v debatním programu jsou cennou výbavou pro život v dynamicky se rozvíjejícím světě dnešní doby.

Letošní mistrovství, podpořené z programu Evropské unie CERV, pořádá nezisková organizace Asociace debatních klubů. Jeho cílem je využít soutěžní debatování jako prostředek k potírání dezinformací a společenské polarizace, podpořit konstruktivní výměnu názorů, posílit demokratické hodnoty a podpořit zapojení mládeže do společnosti.