Světový den nemocných připomněl nejen nemocné, ale i pečující osoby

Světový den nemocných je za námi, připadá na 11. února, ale připomenout by si ho měl každý a klidně i se zpožděním.. Vyhlásil jej již v roce 1993 papež Jan Pavel II. s úmyslem je připomenout nejen samotné nemocné, ale také všechny, kteří se o ně starají – rodiny nemocných, lékaře, zdravotníky, pečovatele a další.

Smutným faktem je, že přes veškerou péči, kterou nemocným poskytují lékaři, zdravotní personál, pečovatelé či rodiny, tak ročně celosvětově zemřou zbytečně desítky milionu lidí, a to z různých příčin. Problémem je diametrálně odlišná úroveň dostupnosti zdravotní péče, zejména v rozvojových zemích, ale i povědomí o prevenci a možnostech toho, jak různým onemocněním předejít. Proti řadě nemocí přitom existuje účinná ochrana v podobě vakcinace. Například pravé neštovice nebo dětskou obrnu se podařilo téměř celosvětově vymýtit právě díky očkování. „Očkování je podle mého názoru a dlouhodobých zkušeností z praxe nejúčinnější a často jedinou možností, jak zabránit komplikacím a zbytečným úmrtím,“ komentuje tento smutný fakt MUDr. Zuzana Blechová, z 2. Lékařské fakulty UK a Kliniky infekčních onemocnění Nemocnice Na Bulovce.

Možná překvapí, že ze statistických údajů Světové zdravotnické organizace dlouhodobě vyplývá, že infekce dolních cest dýchacích jsou celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí. Zápal plic, jak se také pneumonie nazývá, má různé příčiny vzniku. Původcem mohou být bakterie, viry či jiné mikroorganizmy a v širším slova smyslu i různé vdechnuté škodliviny. Jednou z nejčastějších příčin pneumonie je bakterie Streptococcus pneumoniae. Ta se podílí na vzniku celé řady respiračních onemocnění a může vést k velmi vážným stavům, jako je například sepse nebo meningitida či právě pneumonie. Vyšší riziko komplikovaného průběhu onemocnění pneumokokem hrozí u lidí s chronickými nemocemi, u malých dětí a osob starších 60 let. Přitom je celkem dobře možné se proti tomuto onemocnění chránit, jelikož významnou prevencí před tímto onemocněním je očkování. Od roku 2010 je u nás zavedeno doporučené a hrazené očkování dětí pneumokokovými konjugovanými vakcínami (PCV). Od roku 2015 je očkování třináctivalentní vakcínou PCV13 plně hrazeno pro lidi ve věku 65 let a starší a částečně hrazeno pro l pacienty mladší, ale s určitou zdravotní indikací

Závažnost tohoto onemocnění potvrzují i české statistiky. V roce 2022 u nás výskyt infekčních invazivních pneumokokových onemocnění vzrostl z 208 případů v roce 2021 na 472 případů, nejvíce opět v seniorské populaci, kde bylo zaznamenáno 244 případů invazivního pneumokokového onemocnění. I podíl úmrtí byl v této věkové kategorii nejvyšší, a to 55 z celkových 83 úmrtí. O rok dříve si přitom IPO vyžádaly celkem 48 životů, mezi seniory to bylo 32 zemřelých. Data za uplynulý rok dosud nejsou vyhodnocena, nicméně lze předpokládat, že budou velmi podobná těm z roku 2022.