„Oko za oko, pane!“ Překladatelské perly, které kazí zážitek z filmů

„Gun for hire“ není „puška k pronájmu“, ale „nájemný vrah“. A „cheesecake“ bychom asi doslovně nepřeložili jako „sýrový dort“. Možná se vám však už stalo, že jste tyto fráze slyšeli v dabingu či četli v titulcích oblíbených zahraničních filmů nebo seriálů. Nepřesný překlad sice pobaví, ale často také pokazí celkový divácký zážitek. Ať už jde o drobné nepřesnosti, ztrátu jemných nuancí, nebo dokonce o doslovné překlady frází, je jasné, že umění překládání není vždy tak snadné, jak by se mohlo zdát.

První amatérsky přeložené zahraniční filmy a seriály se u nás objevily už za minulého režimu. I když úřady pečlivě hlídaly veškerou kulturní produkci a oficiální překlady často podléhaly přísné cenzuře, sem tam se objevily skupinky nadšenců pokoušejících se titulkovat filmy, které nebyly oficiálně distribuovány. Milované trháky jako Rambo nebo Vetřelec však v české verzi trpěly nedostatkem profesionality a obsahovaly chyby a nepřesnosti.

S příchodem devadesátých let se amatérské překlady ještě více rozšířily. Zájem o zahraniční produkci byl díky otevření trhu tak vysoký, že profesionálové všechno překládat nestíhali. Proto se na titulkování podíleli i amatéři, kteří jazyku mnohdy nerozuměli úplně do hloubky. „Domácí překlady bývaly až hrůzostrašné. Podepsala se na nich totální neznalost idiomů, které se překládaly doslovně. Třeba ‚once in a blue moon‘ se v češtině objevilo jako ‚jednou za modrý měsíc‘, přitom tuto frázi bychom správně přeložili jako ‚jednou za uherský rok‘,“ popisuje Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua centrum.

Důležité je zohledňovat i historické nebo kulturní souvislosti, díky kterým je překlad co nejvíce přesný. „Problematická je například fráze ‚I love you‘, kterou v angličtině mluvčí používají jak pro partnery, tak i pro rodinu a kamarády. V češtině máme pro tyto případy spíše frázi ‚Mám tě rád‘, ale ta bývá často ignorována,“ zmiňuje lektorka angličtiny Karolína Krištofíková.

Překladatelství je náročná profese, která vyžaduje nejen hluboké porozumění výchozímu a cílovému jazyku, ale třeba i odborné terminologii. K těm nejznámějším překladatelským filmovým nebo knižním perlám patří například obrat „fire in the hole“ přeložený doslovně jako „oheň v díře“ nebo „aye-aye“ přeložený jako „oko za oko“. Obě fráze jsou součástí armádního slangu, a tak si překladatel nevystačí jen se slovníkem, ale musí rozumět i překládanému tématu. Třeba právě detailnější znalost vojenského prostředí pak pomůže v tom, aby „Aye-aye, sir“ v dabingu zaznělo správně jako „Rozkaz, pane“. Podobně jsou na tom filmy a seriály z lékařského prostředí, v nichž se často slovo „drugs“ překládá jako „drogy“ místo „léky“ nebo kde je oslovení „doc“ mylně považováno za jméno, a ne oslovení „doktore“.

Jednou za modrý měsíc

Případům, kdy se o překládání a titulkování filmů a seriálů pokoušejí i lidé s nedostatečnými jazykovými znalostmi a výsledek je pak až úsměvný, se říká překladatelské perly. Dnes už se s nimi diváci setkávají méně často, a to především díky tomu, že se s příchodem streamovacích služeb zkvalitnily i překlady. Ale třeba ještě deset let zpět byli diváci zvyklí si filmy a seriály z internetu stahovat, a nikoliv platit za oficiální distribuci, proto i titulky většinou tvořili amatéři ve svém volném čase.

Zrádné je třeba slovo cool, které bývá často přeložené mimo původně myšlený význam. A tak na otázku „Jak se vede?“ dostává postava ve filmu odpověď „Chladně“, namísto „V pohodě“. Dalším častým omylem je fráze „I see“, kterou místo jako „Rozumím“ někteří překládají jako „Vidím“ nebo „Uvidím“. Problémem jsou často také idiomy, které bývají překládány doslovně, čímž ztrácejí úplný význam.

„V knihách je těchto případů méně, ale u filmů, když se jedná o podomácku vytvořené titulky, je situace naopak horší, protože lidé s nulovou znalostí hodí text do překladače, zkopírují ho a vloží jako titulky, čímž vznikne text někdy na hony vzdálený tomu, co chtěli tvůrci původně říci,“ říká Simona Škurková.

Zlepší překlady umělá inteligence?

Za posledních dvacet let se překlady filmů, seriálů nebo knih posunuly skokově dopředu. Profesionální překladatelé totiž mají v současnosti k dispozici modernější slovníky a větší množství zdrojů, a to ať už knižních, nebo internetových. Ke zlepšení úrovně překladů přispěl i rozvoj moderních technologií. Výrazně pomáhá například umělá inteligence.

„Pokud umělou inteligenci používá při práci profík, může mu šetřit čas, a tím pádem časem šetřit i náklady klientům, protože je překlad rychleji hotový. U amatérů je využití umělé inteligence někdy spíše ke škodě, protože jí slepě věří. AI si přitom velmi často vymýšlí,“ dodává Simona Škurková. I tak se ale nedá očekávat, že by počítač úplně nahradil překladatelskou profesi. Konkrétně u překladů knih nebo filmů hraje velkou roli kreativita a znalost idiomů i hlubšího kontextu. Tohle se počítač nenaučí, a proto bude konečná úprava a revize stále vyžadovat kontrolu odborníkem.

Příklady špatných překladů:

Attorney General – Špatně překládáno například ve filmu Skála jako jméno generál Attorney. Správně je to označení pro ministra spravedlnosti nebo nejvyššího státního zástupce.

Gun for hire – Špatně překládáno jako puška k pronajmutí, správně je to nájemný vrah.

I don’t get it – Špatně překládáno jako „Nedostávám to“, správně je „Nechápu to“.

Once in a blue moon – Znamená jen občas nebo jednou za uherský rok. Český nepřesný překlad „jednou za modrý měsíc“ je špatně a může být zavádějící.

Barking on the wrong tree – Překládáno jako „štěkat na špatný strom“, přičemž v češtině má odpovídající význam úsloví „plakat na špatném hrobě“.

Cry me a river – V češtině bychom řekli „Breč si jak, chceš, nedojímá mě to“, ale v překladu se chybně objevuje i doslovné „Vyplač mi řeku“.

Break a leg – Doslovný český překlad „Zlom nohu“ nemá stejný význam a může znít nevhodně. Správně by se fráze měla přeložit jako „Zlom vaz“.

Piece of cake – Špatně překládáno jako „kousek dortu“. Překlad ztrácí idiomatičnost a obrazný význam, který v angličtině znamená, že je něco snadné.

I see – Špatně překládáno jako „Vidím“ nebo „Uvidíme se“, správný význam je „Rozumím“ nebo „Chápu“.

What’s up? Cool – Špatně překládáno jako „Jak je nahoře? Chladno“. Správný překlad by zněl „Jak je? V pohodě“.

British/German intelligence – Ve špionážních filmech se chybně objevuje výraz „britská (případně německá a jiná) inteligence“, ve skutečnosti jde o označení rozvědky dané země.

Keep the change – Špatně překládáno jako „Zachovejte změnu“. Správný význam je „Drobné si nechte“.

O jazykové škole Lingua Centrum

Lingua Centrum patří mezi přední české jazykové školy, založena byla roku 1990. Provozuje třináct poboček a sdružuje více než 1 300 lektorů. Škola nabízí celou škálu vzdělávacích kurzů pro veřejnost i firmy v 25 jazycích, zabývá se překlady, tlumočením a jazykovými audity. Jako jedna z mála škol v České republice prošla certifikačním auditem Bureau Veritas zaměřeným speciálně na kvalitu jazykového vzdělávání.

Více na www.lingua-centrum.cz.