Sdružení pro digitální účtenky apeluje na poslance

V Poslanecké sněmovně proběhla dne 21. února debata o digitalizaci drobných transakcí a možných cestách do budoucna v oblasti plateb a dokladování. Na kulatém stole pořádaném Podvýborem pro podnikatelské prostředí pod vedením poslanců Ing. Jiřího Hájka a Ing. Viktora Vojtka vystoupila řada předních českých odborníků na digitalizaci platebních systémů. Diskutovali na něm zástupci Sdružení pro digitální účtenky, Hospodářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu, České fintechové asiociace, bankovního sektoru a platebních sítí.

Vedoucí první pracovní skupiny Sdružení pro digitální účtenky (SDU), které prosazuje zásadní změny v legislativě a standardizaci digitálních účtenek, Pepe Rafaj zdůraznil: "Pokud stát pro dobro svých občanů klade sám sobě povinnosti digitalizovat agendy státu prostřednictvím zákona o právu na digitální služby, je nezbytné v této cestě pokračovat a rozšiřovat práva občanů na digitalizaci i vůči komerční sféře." Jedním z takových práv by mělo být i právo občana na digitální účtenku při jakékoli digitální platbě.

Platba je podle Rafaje složena z několika podtransakcí - převodu finančních prostředků, vytvoření potvrzení o platbě a vzniku daňového dokladu. A platební transakci je třeba vnímat v celé její podobě: “Pokud máme digitální převod finančních prostředků, je anachronismem, aby taková transakce končila papírovým daňovým dokladem. Vše by mělo proběhnout digitálně," vysvětloval.

Dobrovolné vystavování digitálních účtenek nabízí podle něj řadu výhod pro všechny zúčastněné strany. Pro občany pohodlnější přístup k účtenkám, pro obchodníky efektivnější proces vystavování a pro stát v případě nutnosti lepší dohled nad transakcemi. Zároveň zdůraznil tři klíčové oblasti, kterým se SDU věnuje. Jde o vlastnictví účtenky a dat na ní uvedených, definici sféry vlivu zákazníka pro uložení digitální účtenky a zajištění autenticity digitálních účtenek.

Navrhovaný legislativní rámec a technický standard by byl rozšířením standardu ISDOC pro elektronické faktury, což by zlepšilo integraci digitálních účtenek, ochranu spotřebitelů a podporu udržitelnosti.

K problematice digitalizace drobných transakcí se vyjádřili i další účastníci kulatého stolu. "Vidíme, jak rychle roste nejen digitální způsob placení, ale obecně digitální komunikace se zákazníky. Klíčové pro nás je, aby existoval jeden společný standard pro sdílení informací o provedených nákupech, jako existuje již pro digitální fakturaci. Jednoduchost a dostupnost digitální komunikace se zákazníky patří k velkým tématům obchodu," připomněl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

“Důležité nyní bude aktivní zapojení státu a zda se podaří prolomit zvyklost z poslední doby, kdy stát uniká před svými veřejností očekávanými povinnostmi tím, že odkládá jejich účinnost legislativní cestou,” zdůraznil mimo jiné Ladislav Minčič, tajemník úřadu Hospodářské komory ČR.

Další vhled do problematiky poskytl Pavel Vinkler z ministerstva průmyslu a obchodu, které podporuje rozšíření počtu platebních terminálů realizuje se s partnery projekt Česko platí kartou. Podnikatelé díky němu mohou získat platební terminál až na jeden rok zdarma a neplatí za transakce do 50 tisíc korun měsíčně. “Resort zároveň podporuje diskuzi k intenzivnějšímu využití digitálních a elektronických účtenek, které zvyšují komfort pro zákazníky. Zrychlují procesy podnikatelů a mají nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí,“ sdělil ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Vinkler.

I místopředseda České fintechové asociace (ČFA), Matěj Vácha, podporuje spolupráci státu a komerčního sektoru v oblasti digitalizace. "Stát v oblasti digitalizace je vlastně také fintechový start-up. Digitalizací účtenek začíná digitalizace celé společnosti," zdůrazňuje a poukazuje na význam integrace digitálních inovací do veřejné správy jako katalyzátoru celkové digitalizace ekonomiky.

SDU získalo záštitu Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR a Ministerstva pro vědu, výzkum a inovace a zahrnuje významné členy jako například Visa, EY, Deloitte, Bank ID, apod. kteří jsou připraveni se podílet na vývoji a implementaci nových standardů, https://www.isdu.cz/clenstvi/