Case law

Termín vyjadřuje v angloamerické právní kultuře precedenty a právo tvořené rozhodováním soudu.