Znalost angličtiny v českých firmách pokulhává.

Čeští pracovníci jsou ve srovnání s ostatními Evropany podprůměrní ve schopnosti vést konverzaci v angličtině. Komunikaci na vyšší úrovni často nezvládají ani zaměstnanci na manažerských pozicích, kteří se účastní mezinárodních byznysových jednání. Řada firem proto zařazuje kurzy angličtiny k firemním benefitům. Společnosti si uvědomují, jakou konkurenční nevýhodu neznalost jazyků na evropském trhu představuje.

Průzkum Českého statistického úřadu z roku 2022 ukázal, že znalost cizího jazyka deklaruje 78 % dospělých Čechů. Třetina přitom ovládá dva nebo více cizích jazyků. A ačkoli každý druhý Čech odpověděl, že je schopen domluvit se anglicky, problémem zůstává jazyková úroveň. Velmi často je totiž pouze základní, což k plynulé konverzaci v cizí řeči nestačí.

Nedostatečná dovednost je pak limitující především v zaměstnání. „Situace už se zlepšuje ve velkých městech, jako je Praha a Brno, a velkých firmách, které jsou zvyklé komunikovat na mezinárodní úrovni. Není ale výjimkou, že i tam učíme zaměstnance na manažerských pozicích angličtinu na úrovni B1. A ta je pro byznysová jednání nedostačující,“ popisuje Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua centrum.

Z nedávného výzkumu Lingua centra vyplývá, že pouze 22 procent tuzemských manažerů disponuje angličtinou na výborné úrovni. Až 40 procent manažerů se domluví jen základně. Schopnost plynně komunikovat s obchodními partnery a zahraničními zaměstnanci je přitom v obchodním prostředí zcela zásadní. Situaci ještě přiostřují moderní technologie, díky kterým se obchodní schůzky odehrávají v online prostoru a živě. Manažeři jsou tak nuceni častěji hovořit v cizích jazycích a zároveň pohotově reagovat.

Pokud je jazyková vybavenost manažerů nedostatečná, může snižovat konkurenceschopnost a brzdit rozvoj firem na globálním trhu. „Češi si někdy myslí, že když se domluví takzvaně rukama nohama, nebude to mít na byznys vliv. Ale spousta národností obchoduje na základě budování vztahů, které si bez znalosti společného jazyka vytvoří jen těžko,“ vysvětluje Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua centrum.

Znalost angličtiny vyžaduje 22 % pracovních pozic v EU

Ještě horší znalosti angličtiny vykazují v České republice řadoví zaměstnanci. Na výborné úrovni se anglicky dohovoří pouze 6 % z nich, což je v evropském srovnání alarmující číslo. Česko se tak propadlo na poslední příčku za státy s výrazně nižší životní úrovní, jako je Bulharsko, Chorvatsko nebo Rumunsko.

Vysvětlení se podle Simony Škurkové hledá těžko. „Jedním z důvodů může být limitovaná nabídka kvalitních pracovních příležitostí, která nutí řadu obyvatel těchto zemí hledat si zaměstnání v cizině. V takovém momentě je nutnost ovládat některý z cizích jazyků výrazným hnacím motorem,“ uvedla odbornice na jazykové vzdělávání.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zmapovala v roce 2021 poptávku po jazykových dovednostech napříč volnými pracovními místy v zemích Evropské unie. Ze zjištění vyplynulo, že 22 % nabízených pozic vyžadovalo znalost angličtiny. Ta byla zároveň i 6. nejčastěji požadovanou dovedností. Druhým nejčastěji uváděným jazykem byla němčina následovaná španělštinou a mandarínskou čínštinou.

Výborná dovednost cizích jazyků není jen vstupní branou k pracovní pozici, ale také cestou k povýšení a vyšší mzdě. Díky jednotnému evropskému trhu, který zaručuje volný pohyb zboží a služeb, navíc představuje důležitou formu lidského kapitálu. Evropská unie je jako komunita s 500 miliony lidmi a 24 oficiálními jazyky specifickým obchodním prostorem, který se bez vícejazyčnosti neobejde.

Pomáhají firemní jazykové kurzy

V Česku se nejvyšší úrovní znalostí cizích jazyků mohou podle zjištění ČSÚ chlubit mladší lidé, lidé s vyšším vzděláním a vyššími příjmy. Anglicky se domluví téměř 97 % českých studentů. Zvyšování jazykové úrovně i u dalších zaměstnanců pomáhá výuka cizího jazyka ve formě firemního benefitu. Společnosti mohou využít online kurzy, skupinové lekce nebo hodiny angličtiny pro jednotlivce. I přesto se jazykové kurzy mezi nejčastěji poskytovanými bonusy neumísťují. Žebříček vedou finanční benefity, stravenkové paušály a volnočasové benefity.