PragoData bude poskytovat informační služby pro hlavní město Praha

Akciová společnost uspěla ve výběrovém řízení a bude tak jednou z firem, která poskytne hlavnímu městu služby rozvoje ekonomického systému a spisové služby na platformě GINIS Enterprise+.

"Hlavní město je pro nás váženým klientem a na rozvoj elektronických služeb jsme vyčlenili stabilní tým profesionálů. V příštích čtyřech letech jsme tak připraveni zajistit rozvoj klíčových informačních systémů magistrátu,“ uvádí výkonný ředitel společnosti Břetislav Moc.

Praha používá pro řízení ekonomických agend a pro spisovou službu platformu Gordic GINIS, kterou budou vítězové tendru rozvíjet a aktualizovat.

Bezpečná integrační platforma GORDIC GINIS patří v české veřejné správě mezi nejrozšířenější platformy podporující klíčové agendy a procesy. Pomáhá tak městu i jeho organizacím zajišťovat digitalizaci celé řady činností.