Anonymní online mentoringová poradna První krok pomohla za první 4 měsíce více než 200 lidem

Projekt První krok byl spuštěn pod záštitou obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN symbolicky na Den rodiny 10. října 2023. Jedná se o peer to peer mentoring. Samy mentorky si osobně prošly náročnými a nepříjemnými momenty, dokázaly je překonat a svoje zkušenosti předávají dál. Za dobu svého působení požádalo mentorky o pomoc 251 lidí ve složité životní situaci a celkem si vzájemně vyměnili 1531 zpráv.
Z těchto 251 osob se do Prvního kroku zaregistrovalo 96 % žen a 4 % mužů. Průměrná délka jednoho chatu trvala 7 dní a lidem v obtížné situaci pomáhalo celkem 8 mentorek.
Na První krok se obrátily převážně ženy ve věku 31-45 let mající 2 děti a hlavními tématy byly vztahy (28 %); domácí násilí (21 %); péče o děti (11 %) a finanční nouze (11 %). Co se týče regionálního rozložení, tak mentorky kontaktovalo nejvíce lidí z Hlavního města Prahy (21 %), Ústeckého kraje (13 %), Středočeského kraje (11 %) a následoval Moravskoslezský, Pardubický a Plzeňský kraj. „Začít o svém trápení mluvit, je první krok k jeho řešení. A nás velmi těší, že jsme během 4 měsíců dokázali ́rozmluvit ́ tolik lidí, protože překonat strach a stud je první vítězství,“ říká Lenka Boháčková, koordinátorka a poradkyně pro sociální oblast obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a dodává: „Je také důležité říct, že v rámci Prvního kroku dokážeme lidem nabídnout nejen pochopení, ale také návaznou odbornou pomoc, ať už právní, sociální nebo psychologickou.“

O projektu W4W: První krok
Projekt W4W: První krok je k dispozici všem, kteří se cítí pod neúnosným tlakem každodenního života. Platformu může využívat každý člověk od 18 let a zcela anonymní online poradna je pro ně k dispozici na W4W: První krok. Zájemci o chat se zaregistrují pouze přezdívkou, vyberou si mentora či mentorku, jejichž osud či zkušenost je jim blízká, a online se s ní/m mohou poradit a popovídat.
Mentoři a mentorky v poradně W4W: První krok prochází pravidelným školením, jsou pod odborným dohledem a řídí se etickým kodexem projektu. Neposkytují však odbornou pomoc. Pro tyto situace disponuje W4W seznamem odborných služeb, které poskytne buď mentor/ka, nebo je najdou na webu v záložce Odborné služby či mohou napsat na info@prvni-krok.cz.