Architekti a odborníci probírali současnost a budoucnost Hodonína po tornádu

Setkání desítky architektů, kteří se zabývají obnovou Hodonína po ničivém tornádu z června 2021, uspořádala v Brně Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF). Akce se účastnili zástupci města Hodonín, Agentury ochrany přírody a krajiny a dalších organizací. Hovořilo se o aktuálním stavu a vývoji jednotlivých projektů i o úskalích, která komplexní proměna prostoru přináší. Pracovní setkání obohatil po odborné stránce architekt, publicista a pedagog Osamu Okamura.

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada dnes přivítalo zhruba 50 lidí, kteří se v posledních dvou a půl letech podílejí na obnově území, rozkládajícím se v severozápadní části Hodonína na ploše převyšující 70 hektarů. Nadace Karel Komárek Family Foundation iniciovala akci s cílem posílit vzájemnou informovanost lidí, zapojených do revitalizace osmi projektů.

„Nadace KKFF považuje obnovu zničeného prostoru od počátku za jedinečnou příležitost urbanistický celek unikátním a architektonicky hodnotným způsobem obnovit. Nasazení a výsledky dosavadní spolupráce zapojených lidí jsou v této souvislosti důkazem, že jsme v roce 2021 postavili pevné základy. Náš důraz na podporu dialogu architektů, krajinářů, zástupců samospráv a odborníků se v tomto jedinečném setkání jasně manifestoval,“ podotkl Luboš Veselý, ředitel Nadace KKFF.

Na setkání zazněly informace o osmi oblastech, v nichž se revitalizace odehrává. Šlo konkrétně o Dům přírody a jeho zahradu, Sportovní areál U Červených domků, Park U Červených domků, prostor před Integrovanou střední školou Hodonín, park před ZŠ U Červených domků, Příměstský lesopark Bažantnice a Dětské městečko. Část ranního bloku vyplnila také prezentace města Hodonín.

„Obnova Hodonína po tornádu přinesla už mnoho konkrétních výsledků. Zmíním namátkou zahájení kompletní obnovy psího útulku nebo probíhající soutěž na zhotovitele víceúčelového hřiště. Aktuálně máme za sebou prvotní výsadby stromů v areálu Dětského městečka, jehož výstavbu chceme zahájit na konci letošního roku,“ uvedl starosta Hodonína Libor Střecha a dodal, že jeden z projektů, konkrétně Dům přírody, město dokončí a stejně jako zahradu jej otevře 1. června.

Na akci vystoupil i Osamu Okamura, který působil na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde od roku 2019 zastával pozici děkana a předsedy Umělecké a vědecké rady. Zejména pro potřeby představitelů samospráv hovořil o moderním pojetí urbanistického plánování, v jehož centru stojí lidé.