Češi díky odevzdávání elektroodpadu loni ušetřili 20 milionů litrů ropy. REMA Systém hlásí růst sběru o 10 %

Obyvatelé Česka za rok 2023 v rámci sběrné sítě společnosti REMA Systém odevzdali bezmála 30 tisíc tun odpadních elektrozařízení, což představuje meziroční nárůst zhruba o 10 %. Do výsledků sběru se propisují i širší okolnosti, například v návaznosti na trend úspory energií lidé oproti roku 2022 odevzdali o 37 % více elektroodpadu z kategorie světelných zdrojů. Aby sběr vysloužilé elektroniky nadále podpořila, přišla loni společnost REMA Systém s několika projektovými novinkami.

Za rok 2023 odevzdali obyvatelé České republiky v rámci sběrné sítě kolektivního systému REMA Systém 29 998 tun vysloužilých elektrospotřebičů. Toto množství znamená úsporu například více než 18 100 tun primárních surovin, přes 20 milionů litrů ropy, bezmála 12 tisíc MWh elektrické energie, téměř 49 tisíc kg CO2 nebo více než 4,8 milionu metrů krychlových vody.

Výsledné množství vysbírané odpadní elektroniky představuje zhruba 10% meziroční nárůst. Růst přitom přišel navzdory pokračující složité situaci v tuzemské ekonomice. „Do sběru elektroodpadu se například propsala energetická krize, a to v rámci zpětného odběru světelných zdrojů, kde došlo k meziročnímu nárůstu sběru o 37 procent. Z toho je patrný nadále trvající trend úsporných opatření českých domácností i firem – výměna osvětlení patří mezi poměrně jednoduché a méně nákladné způsoby, jak energiemi šetřit,“ popisuje chování Čechů David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice.

Robustní sběrná síť i podpora zpracovatelů

Za příznivý výsledek sběru společnost REMA Systém vděčí unikátnímu a propracovanému systému sběrné sítě, který tvoří oběhovou soustavu celého kolektivního systému. Obsahuje veřejná i neveřejná sběrná místa pro všech šest skupin vysloužilých elektrozařízení. Služby jsou zaměřené nejen na firmy, školy nebo obce, ale i na koncové spotřebitele. Společnost REMA Systém v rámci své sběrné sítě disponuje více než 20 tisíci místy zpětného odběru a sběrnou síť plánuje rozšiřovat i letos.

Po celou dobu svého působení na trhu společnost klade důraz na podporu lokálních zpracovatelů. Právě partnerům společnosti REMA Systém z řad zpracovatelů přinesl rok 2023 výzvu v podobě náročné certifikace WEELABEX. „Požadavek na certifikaci do určité míry změnil zpracovatelskou mapu v České republice. Počet zpracovatelů elektrozařízení poklesl, zpracovatelské kapacity jsou však v tuzemsku stále dostatečné. Rád bych na tomto místě poděkoval všem našim partnerům z řad zpracovatelů, kteří proces certifikace zvládli,“ říká David Chytil.

Elektroniky vstupuje na trh čím dál více, je ale menší

Oproti roku 2022 výrobci a dovozci plnící své povinnosti v kolektivním systému REMA Systém na českém trhu uvedli na trh o 14 % více kusů nových elektrozařízení, v hmotnostním srovnání jde však pouze o 2% růst. „Jednoznačně tak evidujeme pokračující trend miniaturizace elektroniky, která se nově dostává na trh. Výrobky jsou na trh uváděny lehčí a menší, což ve svém důsledku přináší určité komplikace pro jejich recyklaci,“ uvádí David Chytil za společnost REMA Systém. Míra zpětného odběru elektrozařízení za loňský rok dosáhla 68 %.

Společnost dlouhodobě usiluje o co největší možné využití vysloužilých elektrozařízení. Minimální legislativní hranice je pro jednotlivé skupiny elektrozařízení stanovena v rozmezí 75 až 85 %. Díky smluvním zpracovatelům dosahuje REMA napříč všemi skupinami elektrozařízení průměrné hranice materiálového využití 96 %. „V odpadních elektrozařízeních se skrývá velký potenciál v podobě opětovně využitelných cenných surovin, jako je například měď, železo nebo třeba hliník. Zvyšovat míru jeho sběru i recyklace a materiálového využití je tak v zájmu nejen naší ekologie, ale i ekonomiky,“ dodává David Chytil.

Sběr vysloužilého elektra společnost REMA Systém dlouhodobě podporuje množstvím projektů určených pro širokou veřejnost, obce, školy či firmy. V loňském roce tak například ke tradiční sběrové soutěži určené školám přibyla i sběrová soutěž pro firmy zapojené do projektu Zelená firma. Pro vzdělávání partnerů a upevňování vazeb s nimi pak společnost v roce 2023 odstartovala projekt unikátních regionálních seminářů zaměřených na nakládání s odpadními elektrozařízeními.