Partnerství pro větší energetickou soběstačnost obcí. SMS ČR uzavřelo spolupráci se společností S-Power Energies

Sdružení místních samospráv ČR uzavřelo partnerství se společností S-Power Energies, která se specializuje na instalace obnovitelných zdrojů energie, především střešních fotovoltaických elektráren. Její služby podporují také elektromobilitu či zavádění chytrých technologií do budov. S-Power Energies se stává novým partnerem platformy OBEC 2030 a bude se podílet na jejím rozvoji, stejně jako na podpoře obcí na cestě k větší energetické soběstačnosti.

„Partnerství se společností S-Power Energies nám otevírá nové příležitosti, jak mohou obce posílit svou energetickou soběstačnost. Vzhledem k nabytí účinnosti novely energetického zákona, která podpoří rozjezd komunitní energetiky a umožní obcím snáze sdílet lokálně vyrobenou elektrickou energii, bude toto partnerství o to přínosnější,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

„Obcím se v oblasti moderní energetiky otevírá ohromný potenciál. Střešní fotovoltaiky i tepelná čerpadla můžou efektivně využívat budovy obecních úřadů, školy, různá sportoviště nebo například čističky odpadních vod. Vlastní zdroje těmto budovám významně sníží náklady na provoz a ochrání je před výkyvy cen energií – z čehož ve finále budou profitovat všichni občané,“ komentuje zakladatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.

Z dřívějších průzkumů mezi členskými obcemi, kterých nyní SMS ČR sdružuje přes 2400, jednoznačně vyplynulo, že samosprávy mají zájem budovat vlastní zdroje energie. V dohledné době to má v plánu 6 z 10 obcí.

Obce budou moct vedle speciální nabídky určené samosprávám využít i případné poradenství a konzultace odborníků S-Power Energies ohledně zavádění vlastních zdrojů energie. Společnost se bude rovněž podílet na rozvoji platformy OBEC 2030, která podporuje obce v zavádění inovativních řešení nejen na poli čisté energetiky, ale například i odpadového hospodářství, elektromobility či zadržování vody v krajině. Aktuálně na platformě probíhá již 4. ročník soutěže obecních inovací, do níž se mohou obce zdarma hlásit v 10 kategoriích až do 1. srpna 2024.

Společnost S-Power Energies působí na trhu od roku 2016 jako součást ENERGON holdingu. Společnost má za sebou úspěšné realizace fotovoltaických elektráren nejen v ČR, ale i v Británii. Firma zaměstnává výhradně vlastní proškolené pracovníky. S-Power se věnuje instalacím solárních elektráren a tepelných čerpadel, vývoji vlastních technologií a rozšiřuje své portfolio o další inovativní produkty jako elektrické auto nabíječky či systémy pro chytré domácnosti.

O Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje více než 2 200 obcí a měst v ČR.

Zdroj: SMS ČR