10 mýtů a faktů o aktuální situaci v Liberty Ostrava

Od konce roku 2023 jsou tisíce zaměstnanců Liberty Ostrava a TAMEH Czech doma na překážkách ze strany zaměstnavatele, protože Liberty zastavila výrobu. Musela tak učinit, protože dlouhodobě neplatila za odběr energií svému dodavateli energií, společnosti TAMEH Czech. Situace je velice nepřehledná a složitá. Přes veškerá pozitivní prohlášení Liberty to spíše vypadá, že realita je jiná. Přinášíme vám vysvětlení aktuální situace.

1. Situace se zlepšuje

V poslední době se dle vyjádření představitelů Liberty Ostrava zdá, že se situace v podniku vrací k normálu, provozy se spouštějí a zaměstnanci opět začínají pracovat. Faktem je, že se se do práce vrátilo kolem 1600 zaměstnanců z celkových 6000 a zároveň přes 1000 zaměstnanců dalo již výpověď.

Dále dochází k vyvádění majetku z Liberty Ostrava, protože z 8 mld. Kč se dluh Liberty Goup navýšil na 9,2 mld. Kč a zároveň vedení Liberty Ostrava prodává veškeré zásoby a další jednoduše prodejný majetek.

Z toho vyplývá, že Liberty Ostrava eviduje ke konci února 5,6 mld. Kč závazků po splatnosti. To jsou alarmující čísla nasvědčující úpadkovému stavu a platební neschopnosti. Všeobecné moratorium pouze odkládá možnost skutečného řešení problémů a každý den trvání moratoria snižuje šanci, že bude provoz Liberty Ostrava obnoven, a současně vede jen k dalšímu projídání majetkové podstaty.

2. Za vše může TAMEH

Společnost Liberty Ostrava způsobila zastavení provozu a nese za následky s tím spojené výhradní a plnou odpovědnost. V polovině roku 2023 přestala platit za odebírané energie, které TAMEH do Liberty dodával. Společnost Liberty Ostrava ohrozila tisíce zaměstnanců obou společností, aniž by měla k dispozici jakýkoli reálný plán na obnovení provozu.

Liberty Ostrava nezaplatila společnosti TAMEH za dodávky energií více než 2,3 miliardy Kč, čímž se společnost TAMEH dostala do platební neschopnosti. Aby se Liberty Ostrava vyhnula placení, vymýšlí si nyní zcela absurdní tvrzení, že smlouvy mezi společnostmi TAMEH a LO jsou neplatné, přestože již řadu let existují a obě strany je plní.

3. Liberty se snaží najít řešení

Vedení společnost TAMEH se v letech 2023 a 2024 mnohokrát obrátilo na Liberty Ostrava, aniž by bylo nalezeno jakékoli rozumné řešení. To je další důvod, proč společnost TAMEH jen velmi málo věří v jakýkoli konstruktivní přístup ze strany Liberty při jakýchkoli budoucích jednáních.

Během jednání mezi oběma společnostmi dne 6. března 2024 TAMEH podrobně vysvětlil podmínky, které jsou nezbytné pro obnovení činnosti TAMEHu. Uvedl nejen základní minimální finanční náklady, ale přiložil také podrobný technický plán s vysvětlením nezbytných dodávek a vstupů ze strany Liberty. Liberty se k tomuto návrhu nijak nevyjádřilo. Vedení TAMEH je připraveno se s Liberty setkat, jakmile se jeho management zaváže ke splnění zcela základních podmínek nezbytných pro obnovení provozu.

4. Preventivní restrukturalizace vše vyřeší

Společnost Liberty Ostrava zahájila preventivní restrukturalizaci a předložila neživotaschopný plán restrukturalizace, ve kterém se opět vyhýbá tomu, aby společnosti TAMEH cokoli zaplatila.

Za tímto účelem se Liberty pokusila vyřadit TAMEH ze seznamu dotčených věřitelů v rámci svého restrukturalizačního plánu, přestože je TAMEH největším věřitelem Liberty. Přitom Liberty koncem roku 2023 ve svém sanačním projektu evidovala dluh vůči společnosti TAMEH ve výši více než 1,6 miliardy Kč.

Liberty ve svém restrukturalizačním plánu uvedla, že o spolupráci se společností TAMEH rozhodne do konce dubna 2024. Po 30.4.2024 nebude možné realizovat plán A, protože proběhnou nevratné kroky pro variantu B. Toho si byla Liberty vědoma a tak i když dlouhodobě s TAMEHem nejednala, tak dne 24.4.2024 překvapivě přišla s návrhem setkání, aniž by však byla schopna garantovat nutné technické parametry nezbytné pro znovuobnovení provozu.

Navrhovaný restrukturalizační plán vyvolává vážné obavy, zejména kvůli nejistotě ohledně emisních povolenek, nejasnému finančnímu plánu a nereálné době instalace nového energetického komplexu. Rozpory se sanačním projektem dále zpochybňují proveditelnost celé restrukturalizace.

5. TAMEH Czech byl vyloučen z okruhu dotčených stran

Zákon o preventivní restrukturalizaci ve svém § 12 jasně stanoví, že hlasovat o případném zúžení dotčených stran lze pouze do okamžiku předložení restrukturalizačního plánu dotčeným stranám k hlasování. Pro takovéto zúžení je potřeba souhlasu více než 50 % dotčených stran. Restrukturalizační správce Liberty Ostrava ve své zprávě o hlasování potvrdil, že do okamžiku předložení restrukturalizačního plánu hlasovalo pro vyloučení TAMEH Czech pouze 29 % dotčených stran, společnost TAMEH Czech tak nemohla být vyloučena z okruhu dotčených stran, neboť nebyla dosažena zákonem požadovaná většina více než 50 % dotčených stran.

6. Přes 90 % věřitelů podporuje plány Liberty

TAMEH jako dotčený věřitel hlasoval proti restrukturalizačnímu plánu Liberty Ostrava. Jelikož TAMEH, jako největší věřitel Liberty Ostrava, drží přes 40 % dotčených pohledávek, není výsledek přes 90 % matematicky možný.

TAMEH trváme na tom, že Liberty Ostrava manipulovala z hlasováním o svém restrukturalizačním plánu za účelem vyloučení největšího věřitele a podala proti postupu námitku k soudu.

Pokud by věřitelé teoreticky schválili vyloučení TAMEH ze skupiny dotčených věřitelů, není z prohlášení Liberty Ostrava zřejmé, jak bylo těchto 90 % vypočítáno. Zákon o preventivní restrukturalizaci totiž předpokládá, že toto číslo se vypočítá ze všech dotčených věřitelů, tedy ne pouze z těch, kteří aktivně hlasovali.

7. Notář schválil hlasování o restrukturalizačním plánu

Celé hlasování o restrukturalizačním plánu a vyloučení TAMEHu ze seznamu věřitelů obsahuje mnoho procesních chyb a celkově je zpackané a mělo by být neplatné. Představitelé společnosti TAMEH nebyli vpuštěni na schůzi věřitelů, i když v té době ještě TAMEH nebyl vyloučen ze seznamu věřitelů. Je velice znepokojivé, že hlasování, které organizovalo Liberty Ostrava, osvědčil notář JUDr. Josef Kawulok, který je ovšem sám věřitelem Liberty Ostrava a jednal tak v konfliktu zájmů. Tento postup je přitom notářským řádem vyloučen. Celkové zmatky týkající se hlasování pak dokreslují i neshody v datech konání schůze dotčených stran.

8. Liberty TAMEH nepotřebuje

Liberty si musí být vědoma skutečnosti, že restrukturalizační plán, který řeší pouze cca 2,6 miliardy Kč závazků z celkových více než 16 miliard Kč závazků Liberty, nemá šanci na úspěch. Plán restrukturalizace navíc neobsahuje žádný reálný způsob, jak obnovit provoz. Vytvoření nového "energetického zdroje" do konce letošního roku není reálné, protože Liberty maximálně získá úřední povolení. Pokud má ale Liberty peníze na nákup tak drahých zařízení, tak proč TAMEHu nezaplatí, co dluží? Obnovení provozu by pro Liberty bylo levnější. Liberty ale především vůbec nemluví o tom, co bude dělat s vysokopecním plynem, který se musí spálit. Nyní to dělá TAMEH a spalujeme ho v kotlích jako odpad. Bez TAMEHu ale půjde plyn přímo do ovzduší, jako na ropných plošinách. Takové spalování by porušovalo snad všechna pravidla o ochraně životního prostředí.

9. Energie dodávané TAMEHem jsou příliš drahé

To je úplně absurdní tvrzení a Liberty to ví. Veškeré náklady TEMEHu se účtuje přes metodu “cost plus”. Marže TAMEH Czech v roce 2022, kdy ještě běžela výroba a Liberty platila za dodávky energií, byla menší než jedno procento. Při tomto nastavení je nelogické chtít ušetřit 50 milionů eur, tak jak to tvrdí Liberty.

10. Sanjeev Gupta splní své sliby

Žádný z podstatných předpokladů a slibů Sanjeeva Gupty za poslední období nebyl naplněn. Jde o sliby vrácení vyvedených prostředků, sliby obnovení výroby nebo sliby o přivedení investora. Nic z toho se nenaplnilo a tyto sliby sloužily pouze pro získání času, během kterého docházelo k dalšímu snižovaní aktiv v Liberty Ostrava. Je proto naivní se domnívat, že budou splněny sliby obsažené v návrhu restrukturalizačního plánu a že získaný čas bude využit k obnovení provozu hutí.

Samotná Liberty Ostrava je zjevně v platební neschopnosti, ale její vedení nepostupuje s náležitou péčí podle českého insolvenčního zákona a dalších předpisů. Jaké jsou tedy scénáře dalšího vývoje? Je doopravdy možné, že tisíce lidí budou bez práce?

Koncem června letošního roku, kdy skončí ochranné moratorium Liberty Ostrava, bude dostatek věřitelů, kteří budou chtít Liberty Ostrava poslat do insolvence. Jakmile se tak stane, tak se buď Liberty jako taková reorganizuje, znamenalo by to však navrácení devíti miliard korun rozpůjčovaných do spřízněných firem a zaplacení dluhů věřitelům, nebo prodej Liberty investorovi, který bude mít o podnik větší zájem než její současný majitel Sanjeev Gupta.

Autor článku: František Micko, odborný redaktor v oblasti ocelářství

Zdroj: PRAM Consulting