V Rakousku uspějete pouze s mimořádnou kvalitou!

Potvrdí to každý dodavatel, který se snaží uspět na rakouském trhu. Přestože jsme součástí Evropské unie již více než dvacet let, Rakušané mají na dovoz drůbeže a čerstvých potravin mimořádně přísné požadavky, často nad rámec podmínek platných v EU.

Zatímco splnění harmonizovaných pravidel pro import platí obecně v celé Evropské unii, při expanzi na rakouský trh to nemusí stačit. Rakušané jsou známí svou institucionální podporou domácího trhu. Významnou institucí je například Rakouská asociace pro kvalitní drůbež (QGV), která řídí zdravotní programy pro drůbež, a která nastavuje parametry v celém odvětví. Právě díky aktivitám QGV kleslo od roku 2011 používání antibiotik při chovu drůbeže na domácím trhu o 56 %. Díky QGV byla spuštěna také unikátní centrální databáze drůbeže. Rakušané jednoduše kontrolují kvalitu čerstvých potravin tak, jak pravděpodobně žádný jiný stát v Evropě.

Vysoce nastavená kritéria náročného rakouského trhu byla pro společnost EU Polutry výzvou. Aktuálně je největším slovenským zpracovatelem drůbežího masa a držitelem mezinárodních certifikátů SCS, BRC GS a Halal. Díky propracovaným interním standardům, neustálým kontrolám a kvalitě však splnila požadavky trhu, který je vzdálen prakticky jen 60 kilometrů od zpracovatelského podniku v Horních Salibách.

„Víme, že pro společnosti ze Slovenska, ale i obecně z východní Evropy, je těžké i jen odprezentovat argumenty potenciálním partnerům v Rakousku. Během uplynulých tří let se nám podařilo přesvědčit několik velkých obchodních a velkoobchodních řetězců v Rakousku a aktuálně jsme u nich pravidelnými dodavateli. Jsme velmi hrdí, že nám naši rakouští zákazníci důvěřují. Konzistentně plníme jejich přísné kvalitativní požadavky,“ uvádí Friedrich Strack, MBA, EU Poultry Country Manager pro Rakousko.

Jedním z rozhodujících faktorů úspěchu na rakouském trhu je, kromě vysoké a stabilní kvality dodávek, také bezvadný servis a široká paleta služeb. Společnost EU Poultry exportuje do dalších 21 evropských zemí. Je pravidelně kontrolována auditory nadnárodních i lokálních zákazníků a institucí. Má implementován vlastní interní model kontroly kvality, který je až čtyřikrát náročnější a přísnější než běžně platné normy. Za loňský rok dosáhla v Rakousku obratu přes 10 milionů eur.