Abolice

Abolice je příkaz k zastavení soudního řízení udělením milosti. Oprávněná osoba nařídí zastavení zahájeného trestního řízení nebo k trestnímu řízení vůbec nedojde, nebude zahájeno. Neznamená to však, že by byl obviněný před soudem očištěn - v případě viny se neukládá trest.

-red-