Wrbnům se věnuji od studia na vysoké škole, říká kurátorka Renée Rudolfová

O činnosti a nejbližších akcí Městského muzea a galerii a potažmo o holešovském zámku vypráví v následujícím rozhovor Mgr. Renée Rudolfová. Působí na pozici správce zmíněného muzea i kurátorem sbírkových předmětů. Potkal jsem ji na právě probíhající výstavě nazvané Kouzlo starých časů, které připomíná historii rodu Bruntálských z Wrbna. Jak říká mladá kurátorka, Wrbnům se věnuje od studia na vysoké škole a nepřestávají ji překvapovat.

Na co všechno se můžou těšit návštěvníci, kteří přijdou či přijedou do holešovského zámku? Jaké expozice zámek v tomto období nabízí?

Na holešovském zámku máme pouze jednu expozici, jedná se o zámecký prohlídkový okruh. Návštěvníky čekají již tradičně krátkodobé výstavy. Městské muzeum a galerie Holešov si letos pro návštěvníky připravilo výstavu věnovanou poslednímu šlechtickému rodu na holešovském zámku. Jedná se o rod hrabat Bruntálských z Wrbna. Další výstavy na zámku jsou SEVA, ČESKÝ FENOMÉN o legendární stavebnici a patří k ní i herna. Dále probíhá výstava o českém králi Rudolfovi II a jeho sbírkách. V létě připravujeme interaktivní výstavu Na stopě zločinu z dílny IQ Landia Liberec.

Novinkou je i nová expozice Wrbnové – Konec starých časů. Co se tam návštěvníci dozví?

Nejedná se o expozici, ale o výstavu, která potrvá ve dvou sálech první patra a to od 10. května do 3. listopadu 2024. Návštěvníci se dozvědí zajímavé informace o nejen o historii rodu Bruntálských z Wrbna, ale především se dozví zajímavosti o životě na zámku za časů zmíněného rodu. Návštěvníci taktéž spatří velmi zajímavé, mnohdy i unikátní předměty vztahující se k jednotlivým členům rodu. Zřejmě nejatraktivnějším exponátem jsou troje dámské šaty z počátku 20. století, které jsou ze soukromé sbírky pana Jiřího Sauka. Jsou to skutečně originály a my jsme vděčni za jejich vypůjčení. Pro kompletní zážitek doporučuji tuto výstavu zkombinovat se zámeckým prohlídkovým okruhem.

V čem jsou Wrbnové zajímaví pro vás?

Wrbnům se věnuji již od studia na vysoké škole a nepřestávají mě překvapovat. Zprvu by se zdálo, že je to méně významný rod, ale když se podíváme do minulosti, bývali vždy v úzkém kruhu spolupracovníků císaře. Jejich sňatky byly uzavírány s nejmocnějšími šlechtickými rody své doby.

K vašemu muzeu patří i kovárna stejně jako židovská synagoga…

Malé muzeum kovářství je expozicí etnografie a především kovářství. Můžeme říci, že malebné prostředí oblasti Holajky (zde se kovárna nachází) vytváří náš malý holešovský skanzen. Synagoga je majetkem Židovské obce Brno a Městské kulturní středisko ji má pouze ve své správě. Jedná se o opravdu hojně navštěvovanou památku. Návštěvníci zde jezdí z celého světa, a to nejen ortodoxní židé.  Holešovská synagoga se řadí mezi nejstarší synagogy v Česku její atmosféra je až mystická. Vřele doporučuji navštívit jakýkoliv koncert, který se zde koná v průběhu Festivalu židovské kultury.

V čem tví kouzlo holešovského zámku pro vás? 

Je to monumentální stavba. Když vstupujeme po hlavním schodišti do zámku, ihned si povšimnete šíře chodeb. Zámecké chodby jsou opravdu široké a ve stejné šířce jsou i místnosti. Je to unikátní. Kouzlo, je ale především skryto v nástropní výzdobě. Každá místnost v prvním patře zámku má štukovou výzdobu a nástropní malby. Je to jedinečné. Štukovou výzdobu s nástropními malbami má i v přízemí sala terrena. Pro návštěvníky jsou připraveny i speciální večerní prohlídky s karimatkami, při kterých putujeme potemnělým zámkem a v pohodlné pozici v leže si návštěvníci vyslechnou odborný výklad k nástropním malbám i samotný příběh který znázorňují.

Robert Rohál

Foto: Robert Rohál