CEDR

Centrální evidence  dotací z  rozpočtu.  Slouží  především  ke  sledování,  evidenci, evidenci a ke  kontrole  dotací poskytnutých  ze  státního  rozpočtu.

Centra  vyššího  řádu

Tato  centra poskytují  svému území více  služeb,  zboží,  administrativního  zázemí,  kulturního,  společenského vyžití.  Mají  díky  velkému spádovému území  rozsáhlejší  zázemí  pro  poskytování  služeb  a zboží.

Centra  nižšího  řádu

Tato  centra  poskytují  méně služeb  i  zboží,  méně  občanského  zázemí a  obsluhují jen  malý  region.