Centra expertízy

Organizační forma podporující  spolupráci a vzájemné  sdílení znalostí vedoucí  k propojení a rozvoji stávajících vědeckovýzkumných kapacit. Cílem je spojovat teoretický a aplikovaný výzkum s praxí  (multidisciplinární přístup).