Vedoucí bezpečnostní pracovník

Vedoucí bezpečnostní pracovník formuluje bezpečnostní politiku organizace ve vztahu k jejím hodnotám, bezpečnostní politiku organizace a možná bezpečnostní rizika řídí a dohlíží na její realizaci. V obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží. Dále zabezpečuje např. poskytování služeb spojených s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.