Centralizace státní moci

Vyjadřuje vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi státními orgány. Princip centralizace státní moci výlučně zabezpečují orgány státní správy.