Pracovník bezpečnostní služby

Pracovník bezpečnostní služby zajišťuje ochranu a bezpečnost osob, ostrahu majetku, přepravované finanční hotovosti a cenin s využitím vycvičeného psa, pultu centralizované ochrany, radiostanic, a dalších technických zařízení. Dále zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží v obchodech či pořádek v místech shromáždění většího počtu osob.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.