Centrum pro regionální rozvoj

Je organizace, jejímž posláním je podpora činností Ministerstva pro místní rozvoj při realizaci regionální politiky vlády České republiky. CRR ČR je (v současné době) zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují denní operativu v rámci programů Národního Phare a též Phare CBC v území příslušného regionu NUTS II a jsou v přímém kontaktu s konečnými příjemci pomoci EU.