Podnikový ekolog

Podnikový ekolog kontroluje činnost výrobních zařízení z hlediska dopadů činností na životní prostředí, řídí a koordinuje činnosti pracovníků ekologických zařízení a zajišťuje podklady pro povinná hlášení o znečištění vyžadovaná právními předpisy.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.