Technik ekolog

Technik ekolog kontroluje činnost výrobních zařízení z hlediska dopadů činností na životní prostředí, řídí a kontroluje činnost ekologických zařízení, zajišťuje jejich údržbu a vede agendu dílčích úkolů, řídí a koordinuje činnosti pracovníků ekologických zařízení.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.