Acquis Communitaire

Soubor  legislativy – obecně závazných aktů Evropských  společenství, které již byly přijaty či budou přijaty. Musí je akceptovat každý stát, který je čekatelem a bude do společenství přijat.

Zahrnuje: legislativy jednotlivých zemí, deklarace, rezoluce, základní principy, mezinárodní smlouvy a další dokumenty.