Farmaceut

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Farmaceut pod odborným dohledem zajišťuje přípravu a výdej léčiv a zdravotnických prostředků.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.