Klinický logoped

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Klinický logoped ve zdravotnickém zařízení vykonává odborné činnosti pod odborným dohledem klinického logopeda způsobilého k výkonu této činnosti.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.