Odborný lékař v cévní chirurgii

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Odborný lékař v oboru cévní chirurgie poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti v oboru cévní chirurgie.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.