Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví vykonává speciální odborné činnosti při zabezpečování ochrany a podpory veřejného zdraví, v péči o zdravé životní a pracovní podmínky, předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.