Ergoterapeut

Ergoterapeut provádí ergoterapeutické vyšetření, stanovuje optimální varianty a kombinace ergoterapeutických postupů k dosažení léčebného cíle u klientů ve zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče, chráněných dílnách a chráněném bydlení.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.