Cyklická nezaměstnanost

Typ nezaměstnanosti, kdy při recesi ekonomiky klesá produkce a firmy propouští zaměstnance, jsou cyklické. Představuje rozdíl mezi přirozenou mírou nezaměstnanosti  a skutečnou mírou nezaměstnanosti.