Laboratorní pracovník

Laboratorní pracovník pod odborným dohledem pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace zajišťuje přípravu pomůcek a materiálů k laboratorním výkonům v laboratořích a zařízeních lékárenské péče a hygienické služby.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.