CzechInvest

Je příspěvkovou  organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.  Jejím  úkolem  je  posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Poskytuje následující   služby:

  • Implementace dotačních programů financovaných EU a státem včetně státní investiční podpory.
  • Formální poradenství k projektům.
  • Správa databáze podnikatelských nemovitostí.
  • Podpora subdodavatelů - správa databáze českých dodavatelských firem.
  • Pomoc při realizaci investičních projektů.
  • Služby pro zahraniční investory, kteří již působí v ČR, podpora při reinvesticích.