České akademické tituly a hodnosti

Zkratky titulů a jejich zápis

Bc.

Bakalář (baccalaureus)

před jménem

BcA.

bakalář umění (baccalaureus artis)

před jménem

Ing.

Inženýr (ingénieur)

před jménem

Ing. arch.

inženýr achitekt (ingerum architectus)

před jménem

MUDr.

doktor medicíny (medicinae universae doctor)

před jménem

MVDr.

doktor veterinární medicíny (medicinae veterinarinae doctor)

před jménem

MDDr.     

doktor zubní medicíny (medicinae dentium doctor)

 

MgA.

magistr umění (magister artis)

před jménem

Mgr.

Magistr (magister)

před jménem

JUDr.

doktor (obojího) práv/a (juris utriusque doctor)

před jménem

PhDr.

doktor filozofie (philosophiae doctor)

před jménem

RNDr.

doktor přírodních věd (rerum naturalium doctor)

před jménem

PharmDr.

doktor farmacie (pharmaciae doctor)

před jménem

ThLic.

licenciát teologie (theologiae licentiatus)

před jménem

ThDr.

doktor teologie, bohosloví (theologiae doctor)

před jménem

 

Doktorské studijní programy (státní doktorskou zkoušku a obhájení disertační práce)

Ph.D.

Doktor (doktor - pro všechny oblasti mimo teologie)

za jménem

Th.D.

doktor teologie (doktor teologie)

za jménem

prof.

profesor

před jménem

doc.

docent

před jménem

CSc.

kandidát věd (candidatus scientiarum), udílení bylo zrušeno

za jménem

DSc.

doktor věd (doctor scientiarum)

 

DrSc.

doktor věd

za jménem

PaedDr.

doktor pedagogiky

před jménem

PhMr.

magistr farmacie

před jménem

 

 

 

Nejčastěji užívané anglosaské tituly v našich poměrech

BBC Bachelor of Business Administration - absolvent vysoké školy ekonomického zaměření

DBA Doctor of Business Administration - doktorská úroveň, mezinárodně uznávaný doktorský titul v oblasti podnikání a managementu

MBA Master of Business Administration - absolvent univerzity zaměřené především na management, ale i jiné obory, jako např. logistiku a finance

LL.M.   Master of Laws - absolvent právnické fakulty