Logistik

Logistik zajišťuje činnosti v optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu, v optimalizaci dopravy v dopravně přepravním procesu a v optimalizaci skladovacích procesů.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.